1. UVOD

1.1. Ovi Uvjeti korištenja platforme (zajedno s ostalim dokumentima koji su u njima spomenuti, a koji se ovdje zajedno nazivaju Uvjeti korištenja) govore o uvjetima pod kojima možete pristupiti Staff.hr platformi i povezanim Uslugama putem web stranice www.staff.hr ili na bilo koji drugi način koji će povremeno biti stavljen na raspolaganje putem spomenutih platforme i web stranice.

1.2. Web stranicu i Uslugu pruža Staff usluge d.o.o. (Staff.hr,mi,platforma). koje je  društvo s ograničenom odgovornošću registrirano u Zagrebu, Hrvatska, OIB: 42805654742, sa sjedištem na adresi Gospočak 50, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

1.3.Uvjeti korištenja koji su sadržani u ovome dokumentu predstavljaju pravni ugovor između Staff.hr i Vas kao “korisnika” (kao što je opisano u dolje navedenom članku 3).

 Pristupom web stranici www.staff.hr i pristupom ondje ponuđenim Uslugama prihvaćate sve ovdje Uvjete korištenja koji su navedeni u Općim uvjetima korištenja. 

Ukoliko ne pristanete na primjenu Općih uvjeta korištenja  neće Vam biti dozvoljeno korištenje platforme Staff.hr i ugovaranje ondje ponuđenih Usluga

2. POSTANAK KORISNIKOM I DOSTUPNOST USLUGE

2.1. Da biste pristupili Uslugama koje se nude na platformi Staff.hr kao registrirani korisnik (dalje: Korisnik), potrebno se  registrirati na web stranici www.staff.hr i izvršiti sve daljnje potrebne provjere. 

2.2. Kako biste postali Korisnik,  potrebno je ispuniti sva  prazna polja navedena u spomenutom postupku registracije. Potvrdom/podnošenjem ispunjenog obrasca  potvrđujete da su svi podaci o registraciji koje ste dostavili potpuni, točni, ne zavaravajući te da ćete ih ažurirati bez odgode, ukoliko tijekom korištenja aplikacije dođe do promjene .

2.3. Korisnici se mogu registrirati za pristup usluzi u jednoj od sljedećih uloga:

2.3.1. "Klijent",pravna osoba koja: želi privremeno angažirati radnika za obavljanje određenog posla uz primjerenu naknadu; ili

2.3.2. "Radnik", osoba koja želi honorarno izvršiti/izvršavati unaprijed odabrane poslove .

2.4. Ukoliko se korisnik registrirao kao Klijent, dužan je prihvatiti odredbe Ugovora između Staff.hr i klijenta.

2.5. Ukoliko korisnik registraciju izvrši kao radnik, od njega se neće tražiti potpisivanje nikakvog ugovora

2.6. Ukoliko je klijent trgovačko društvo ili obrt, ugovor između Staff.hr i klijenta ovlaštena je potpisati jedino osoba ovlaštena za zastupanje, koja svoje svojstvo zakonskog zastupnika dokazuje prilaganjem obrtnice ili izvatkom iz sudskog registra.

2.7.1. Za Klijente: 

Konačno prihvaćanje klijenta nastupit će tek nakon detaljne provjere dostavljenih podataka. Ugovor između staff.hr-a kao pružatelja usluge i Vas kao Klijenta stupa na snagu u trenutku kada Vam bude dostavljena potvrda o Vašoj registraciji kao Korisnika nakon završetka ovih provjera.Ako iz bilo kojeg objektivnog razloga ili drugih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za registraciju kao Klijent njegov će zahtjev biti odbijen, a o razlozima odbijanja će biti obaviješten. 

2.7.2 Za Radnike:

Nakon ispunjavanja svih  potrebnih polja prilikom registracije, konačno prihvaćanje radnika  nastupit će tek nakon detaljne provjere dostavljenih podataka. Prihvaćanje uvjeta korištenja u skladu s točkom 21 OBVEZE RADNIKA,  proizvodi pravne učinke tek nakon što korisniku (Radniku) dostavimo potvrdu o uspješnoj registraciji   Ako iz bilo kojeg objektivnog razloga ili drugih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za registraciju kao Radnik njegov će zahtjev biti odbijen, a o razlozima odbijanja će biti obaviješten. 2.8. korisnikovo  pravo pristupa Usluzi nastavit će se ako nije okončano u skladu s ovim Uvjetima korištenja, propisano člankom 14.

2.9. Staff. hr. pridržava pravo deaktivirati sve Korisničke račune koji su bili neaktivni šest mjeseci neprekidno ili su ostali nepotpuni šest mjeseci od registracije. Lažni profili nisu dopušteni.

2.10. usluga je namijenjena samo poslovnim korisnicima bilo da su pravne ili fizičke osobe te se ne koristi u kućanske i privatne svrhe ili na bilo koji drugi način kao potrošač.

2.11. Staff.hr je namijenjen pružanju usluga na području Republike Hrvatske. Staff hr. ne preuzima obveze i ne snosi odgovornost za usluge naručene izvan teritorija Republike Hrvatske. 

Korisnik pristaje da će Usluge koristiti samo na način koji je u skladu s ovim Uvjetima korištenja i svim primjenjivim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima. U mjeri u kojoj vaša upotreba usluge nije legalna na vašem području, ne možete ju koristiti.

2.12. Korisnik preuzima odgovornost na sebe da će se pobrinuti za ispunjavanje svih preduvjeta koji su potrebni da bi imao pristup Usluzi.

3. ZAŠTITA KORISNIČKOG RAČUNA I ŠIFRE

3.1. Korisnik je dužan svoju prijavu kao korisnika,  korisnički račun, korisničke identifikacijske kodove, lozinke ili bilo koje druge podatke koji služe kao dio sigurnosnih postupaka,  tretirati kao povjerljive. Korisnik nije ovlašten svoje podatke otkriti bilo kojoj trećoj strani ili ovlastiti druge osobe da se koriste njegovim Korisničkim računom.

3.2. Korisnički račun je strogo osobne naravi stoga se isti ne može prenijeti račun na bilo koju drugu osobu ili entitet. Ako korisnik zna ili sumnja da još netko osim njega ima pristup njegovom korisničkom identifikacijskom kodu ili lozinci odnosno pristup njegovom  korisničkom računu, dužan je  o tome odmah obavijestiti Staff hr.  pomoću odjeljka "Kontaktirajte nas" i promijeniti zaporku.

3.3. Korisnik je odgovoran za sve postupke i propuste koje bi neovlašteni korisnik uzrokovao ostalim korisnicima,  poslužitelju (Staff hr.) ili trećim osobama, ukoliko je šteta nastala zbog toga što je neovlašteni korisnik imao mogućnosti pristupa korisnikovom identifikacijskom kodu ili lozinci, odnosno njegovom  korisničkom računu ili osobnim podacima, bilo da je takav profil lažan iili ne.

pristankom na Opće uvjete korištenja pristajete da poslužitelju (Staff hr.), ukoliko dođe do prethodno opisanog slučaja, na njegov zahtjev nadoknadite gubitak i štetu koji su mu prouzročeni takvim načinom korištenja.

3.4.  Ukoliko Korisnik ne bude poštovao odredbe ovdje navedenih  Uvjeta korištenja, Staff hr. ima pravo u bilo kojem trenutku onemogućiti njegov  korisnički identifikacijski kod ili lozinku, odnosno njegov korisnički račun

4. USLUGA

4.1. Usluga se sastoji od pristupa platformi Staff.hr i njezinim pripadajućim uslugama. Funkcionalnost će se razlikovati ovisno o odabranoj ulozi korisnika.

4.2. prema Klijentu usluga pretpostavlja mogućnost objave oglasa za odrađivanje određenog posla na platformi Staff.hr i dobivanje povratne informacije o zainteresiranim Radnicima za taj posao, te mogućnost selekcije zainteresiranih Radnika.

4.3. Prema Radniku usluga pretpostavlja mogućnost pregleda objavljenih oglasa od strane Klijenata na platformi Staff.hr te prijavljivanja na te oglase

4.4. Ukoliko  Korisnik  prihvati obvezu pridržavati se svih ovdje navedenih Uvjeta korištenja, Staff hr. će mu dodijeliti neprenosivu, neekskluzivnu licencu koja će vrijediti koliko i njegov status  Korisnika, a koja će mu koristiti za pristup Usluzi u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

 

5. CIJENE

5.1. Za oglašavanje i izvršavanje usluge od strane radnika, Klijenti plaćaju naknadu u skladu s Ugovorom između Staff.hr i klijenta. Korištenje Usluga je besplatno za radnike.

5.2. Odgovarajuće naknade moguće je platiti bankovnom uplatom

5.3. Staff hr. pridržava pravo obustaviti pružanje Usluga klijentu u slučaju da se odgovarajuće naknade ne uplate 7 dana po  dospijeću.

5.4. Pridržavamo pravo na promjenu naknada u bilo kojem trenutku putem pisane obavijesti (uključujući e-poštu)30 dana unaprijed. Ukoliko Korisnik ne pristane nastaviti korištenje stranice Staff. hr. prema novim, izmijenjenim odredbama o naknadama, slobodan je u skladu s odredbom 14.1. po obavijesti koja je dana u odgovarajućem odjeljku Usluge prestati biti Korisnikom

 

6. POLITIKA PODATAKA I PRIVATNOSTI

6.1. Ovi uvjeti korištenja odnose se na našu politiku privatnosti podataka koja je dostupna na staff.hr

6.2. Korištenjem Usluge Korisnik potvrđuje da će Staff hr. obraditi njegove osobne podatke u skladu s uredbom Europskog vijeća i parlamenta--------, Pravilima o privatnosti. Korisnik jamči da su svi podaci koje je povjerio Staff hr.-u  točni i potpuni .

6.3 Staff. hr. ne zahtijeva od korisnika dostavljanje bilo kojih osjetljivih osobnih podatka (poput podataka o zdravlju ili o prethodnom kažnjavanju) kao preduvjet korištenja  ove usluge. 

Određeni poslovi koji se oglašavaju zahtijevaju prethodno navedenu vrstu informacija stoga je Korisnikov izbor hoće li se prijaviti za poslove ove vrste, ali nakon Korisnikovog prvog prijavljivanja Staff hr. će korisniku jasno dati do znanja da će se spomenute informacije prikupljati i obrađivaati.

7. DOSTAVLJENI SADRŽAJ

7.1. Prema potrebi, Korisnici dostavljaju na platformu informacije i / ili potreban sadržaj, u tom smislu korisnici dostavljaju podatke prilikom postavljanja korisničkog profila na platformi, učitavanja podataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije o poslovima, ocjenama klijenta ili radnika, ovisno o slučaju, i audiovizualni sadržaj). Korisnici su dužni dostavljati potrebne podatke i prilikom upotrebljavanja Usluge odnosno pri upotrebi bilo kakvih funkcija za komunikaciju, razmjenu poruka, pisanje blogova ili komunikaciju preko društvenih mreža, koje mogu povremeno biti dio Usluge (dostavljeni sadržaj).

7.2. Dostavljeni sadržaj je isključivo Korisnikova odgovornost. 

7.3. Dostavljeni sadržaj mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja, posebno standardima o sadržaju navedenima u nižoj odredbi 14. Dostavljanjem sadržaja korisnik jamči da je taj sadržaj u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

7.4. Korisnikova je odgovornost osigurati da njegov dostavljeni sadržaj bude ažuriran i prikladan za prikazivanje drugim korisnicima putem Usluge. Korisnik nije dužan  otkrivati povjerljive ili na drugi način osjetljive podatke o sebi, osim ako ih svojom voljom ne želi dijeliti putem Usluge.

7.5. Staff hr. neće  kontrolirati i provjeravati poslani sadržaj i ne preuzima nikakvu odgovornost za njega, uključujući njegovu ispravnost, cjelovitost ili prikladnost za upotrebu na Usluzi.

7.6. Unatoč odredbi 7.5. Staff hr. zadržava pravo odbiti obradu i uklanjanje dostavljenog sadržaja ako, taj sadržaj prema procjeni poslužitelja (Staff hr.), nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja ili bilo kojim primjenjivim zakonom.

8. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

8.1. Iako će Korisnik zadržati vlasništvo nad autorskim pravima i svim ostalim pravima intelektualnog vlasništva koja su sadržana u njegovom Dostavljenom sadržaju, Korisnik ovim putem:

8.1.1. daje  Staff hr.-u (ili, prema potrebi, odobrava)odobrenje i/ili licencu za upotrebu takvog dostavljenog sadržaja u skladu s ovim Uvjetima korištenja, te također:

8.1.1.1. potvrđuje da je korisnik propisno licenciran da Staff hr.-u pošalje takav sadržaj i da buduća upotreba poslanog sadržaja neće kršiti prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koja prava intelektualnog vlasništva ili prava o privatnosti podataka. U suprotnom korisnik pristaje Staff hr.-u nadoknaditi štetu koja nastane u slučaju  kršenja ove odredbe i odredbe 9.3

8.1.1.2.. Dostavljanjem podataka korisnik pristaje da  dostavljeni sadržaj može postati dio baze podataka i da Staff hr. ima sva prava korištenja i obrade podataka sadržanih u  toj bazi podataka.

8.2. Osim dostavljenog sadržaja od strane korisnika, Staff hr. vlasnik je i jedini ovlaštenik izdavanja licence za korištenje, reprodukciju ili bilo koji oblik uporabe svih intelektualnih prava koja egzistiraju u aplikaciji i Usluzi koju nudi Staff hr., uključujući bilo koji sadržaj platforme, aplikaciju i bilo koji drugi softver koji se koristi u pružanju usluge. Sva takva prava pridržana su od strane Staff hr.-a te bez njegova odobrenja Korisnici nemaju prava na uslugu, uključujuć sadržaj platforme, osim ukoliko im je odobreno korištenje u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

8.3. Staff hr. jamči da (osim u vezi s dostavljenim sadržajem) upotreba Usluge u skladu s ovim Uvjetima korištenja neće povrijediti intelektualna prava vlasništva trećih strana.

8.4. Korisnik nema nikakvu obvezu davati poslužitelju Staff hr.-u povratne informacije o kvaliteti usluge, sugestije o slabim točkama na aplikaciji ili druge sugestije (povratne informacije) koje bi mogle poboljšati uslugu, međutim ako korisnik to učini, potvrđuje da je Staff.hr slobodan upotrebljavati takve povratne informacije na bilo koji način i da će Staff.hr biti vlasnik bilo kojeg intelektualnog prava vlasništva koja postoje ili nastaju u vezi s takvim povratnim informacijama jer se mogu uključiti u uslugu.

9. UPOTREBA SADRŽAJA PLATFORME

9.1. Usluga pruža (između ostalog) korisnicima pristup drugim korisničkim profilima, sadržajima i detaljima o smjenama (potrebnim ili traženim uslugama) (sve zajedno Sadržaj platforme). Korisnikov pristup Sadržaju platforme ovisit će o odabranoj ulozi (klijent ili radnik)

9.2. Iako Staff hr. svim sredstvima pokušava  pružiti pouzdanu i točnu uslugu, korisnik prihvaća i suglasan je s  navodima iz Ugovora s klijentom odnosno s niže navedenim otklonom odgovornosti u slučaju:

 •  da Staff hr.ne jamči da je Sadržaj platforme ispravan, cjelovit, točan ili ažuriran te u tom pogledu ne preuzima nikakvu odgovornost;

 •  da Sadržaj platforme može ovisiti o kvaliteti i točnosti izvornih informacija koje su dostupne;

 • Svaka upotreba ili oslanjanje na bilo koji Sadržaj platforme u potpunosti je na Korisnikov vlastiti rizik, te Staff hr. ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice takvih radnji, a posebno mi ne daje jamstvo da će takve akcije na bilo koji način koristiti korisniku ili trećim osobama.

9.3. Korisnik pristaje da neće dijeliti Sadržaj platforme s trećim stranama bez prethodnog pismenog pristanka poslužitelja. Zbog izbjegavanja nedoumica, gore navedeno ne sprječava korisnika da koristi sadržaj platforme u skladu s ovim Uvjetima korištenja u vlastite svrhe (uključujući i poslovne svrhe).

10. INTERAKCIJA S OSTALIM KORISNICIMA

10.1. Osim uvjeta koji su navedeni u Ugovoru s radnikom i/ili Ugovoru s klijentom, odnosno kako to predviđeno Zakonom, Korisnik potvrđuje da je bilo kakva interakcija s drugim Korisnicima u potpunosti na njegov vlastiti rizik i Staff hr. ne preuzima odgovornost za posljedice takvih radnji. Sve odluke i radnje koje korisnik poduzme u vezi s takvom interakcijom predstavljaju njegovu odgovornost i poduzima ih na vlastiti rizik.

11. OGRANIČENJE NAŠE ODGOVORNOSTI

11.1. Staff hr. ne jamči da će Usluga uvijek biti dostupna odnosno da će pristup usluzi biti nesmetan, te se ograđuje od odgovornosti za štetu nastalu zbog nedostupnosti usluge.

11.2. Ne dovodeći u pitanje ove Uvjete korištenja ili Ugovor s klijentom (po potrebi), u vezi s Uslugom od strane Staff hr-a nisu date izjave, uvjeti, jamstva ili garancije bilo koje vrste. Staff.hr posebno ne jamči da će pristup Usluzi biti neprekinut ili bez greške ili da će Usluga, odnosno druge informacije dobivene putem Usluge, uvijek udovoljiti korisnikovim zahtjevima. U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, Staff hr. otklanja od sebe odgovornost za Korisnika u vezi s radom i primanjem usluge. Korisnik preuzima na sebe sav rizik bilo kakve uporabe usluga koje su oglašene od strane poslužitelja

Privremeni je pristup Usluzi dopušten. Staff hr. može obustaviti, povući ili prekinuti bilo koji dio Usluge bez prethodne najave. 

Staff hr. otklanja sa sebe odgovornost ako, iz bilo kojeg razloga, Usluga nije dostupna u bilo koje vrijeme ili u bilo kojem razdoblju.

11.3. Staff. hr. koristi razumne napore za uklanjanje grešaka ili virusa, ali ne jamči da će platforma biti sigurna ili bez grešaka ili virusa. Korisnik bi trebao koristiti vlastiti softver za zaštitu od virusa. 

Staff. he. neće  biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Korisnikovu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog upotrebe i korištenja Usluge putem Staff hr.-a.

12. ZABRANJENO KORIŠTENJE USLUGE

12.1. Usluga se može koristiti samo u svrhe koje su sukladne Ustavu, zakonima i drugim pozitivnopravnim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.  

Usluga se ne može koristiti:

 • na način koji je dopušten sukladno svim primjenjivim lokalnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima i propisima;

 • na bilo koji način koji je nezakonit ili lažan, ili ima bilo kakvu nezakonitu ili lažnu svrhu ili učinak;

12.1.3. Nije dopušteno putem poslužitelja (Staff hr.-a)  ili na poslužitelju ponuđene usluge slati, svjesno primati, prenositi, preuzimati, koristiti ili ponovno koristiti bilo koji materijal koji nije u skladu s našim standardima o sadržaju, kao što je niže navedeno;

12.1.4. Nije dopušteno putem poslužitelja (Staff hr.-a) ili na poslužitelju ponuđene usluge prenijeti ili osigurati slanje bilo kojeg neželjenog ili neovlaštenog reklamnog ili promotivnog materijala ili bilo kojeg drugog oblika sličnih aktivnosti; ili

12.1.5. Nije dopušteno putem poslužitelja (Staff hr.-a) ili na poslužitelju ponuđene usluge svjesno prenijeti bilo koje podatke, slati ili prenositi bilo koji materijal koji sadrži viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, zapise s pritiskom tipki, špijunski softver, adware ili bilo koji drugi štetni program ili sličan računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera.

12.2. Pristankom na ove uvjete Korisnik se obvezuje da:

12.2.1. neće reproducirati, duplicirati, kopirati ili ponovno prodati bilo koji dio Usluge suprotno ovim Uvjetima korištenja;

12.2.2. neće lažno predstavljati druge registrirane korisnike ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe; i

12.2.3. neće pristupiti bez autorizacije, prodirati, ometati, oštetiti ili pokušati učiniti bilo što slično:

(i) računima drugih korisnika;

(ii) bilo kojem djelu Usluge ili njezinim sigurnosnim mjerama

(iii) svakoj opremi ili mreži na kojima se Usluga pohranjuje; ili aplikaciji ili bilo kojem drugom softveru koji se koristi za pružanje usluge.

13. STANDARDI SADRŽAJA

13.1. “Standardi sadržaja” primjenjuju se na sve dostavljene sadržaje i informacije (kao što je definirano u gornjoj odredbi 8.1) koje je korisnik dostavio prilikom registracije i upotrebe Usluge.

13.2. Korisnik je obvezan pridržavati se navedenih standarda. Standardi se primjenjuju na svaki dio bilo kojeg korisničkog sadržaja, kao i na njegovu cjelinu.

13.3. Predani sadržaj mora:

13.3.1. biti točan (tamo gdje se navode činjenice);

13.3.2. biti iskren i autentičan (gdje se iznose mišljenja); i

13.3.3. u skladu s primjenjivim zakonom i drugim važećim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i u bilo kojoj zemlji iz koje je objavljen.

13.4. Predani sadržaj ne smije:

 •  (osim ako nije predviđeno uobičajenom uporabom Usluge) predstavljati oglašavanje ili nuditi na prodaju postojeće proizvode, usluge ili događaje koji uključuju, ali ne ograničavaju se na: natjecanja, poveznice na druge web stranice ili telefonske brojeve skupih tarifa;

 •  sadržavati bilo koji klevetnički ili netočni materijal o bilo kojoj osobi;

 •  sadržavati bilo koji materijal koji je ružan, uvredljiv, štetan ili širi mržnju;

 • promovirati nepristojan ili seksualno eksplicitni materijal;

 • promicati nasilje;

 • promovirati diskriminaciju na temelju rase, spola, religije, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili dobi;

 • kršiti bilo koja autorska prava, prava na zaštitu podataka, zaštitni znak ili druga prava intelektualnog vlasništva bilo koje druge osobe;

 • sadržavati video, audio fotografije ili slike druge osobe bez njenog dopuštenja (ili u slučaju maloljetne osobe, zakonskog skrbnika);

 • biti usmjeren prevari trećih osoba;

 • povrijediti bilo koju zakonsku obvezu koja se duguje prema trećoj strani, poput ugovorne dužnosti;

 • zagovarati, promovirati, pomagati ili omogućiti bilo kakve nezakonite radnje (uključujući, bez ograničenja, kršenje autorskih prava ili zlouporabu računala) ili namjeravati prevariti ili obmanuti druge korisnike;

 • prijetiti, zlostavljati ili narušavati tuđu privatnosti ili izazivati smetnje i neugodnosti;

 • uznemiravati, osramotiti ili povrijediti bilo koju drugu osobu;

 • biti korišten za lažno predstavljanje bilo koje osobe ili za lažno predstavljanje vašeg identiteta ili povezanosti s bilo kojom osobom;

 • lažno svjedočiti o svome porijeklu

 • otkrivati osobne podatke druge osobe bez njegovog prethodnog odobrenja ili prikuplja osobne podatke druge osobe u komercijalne ili nezakonite svrhe.

14. PRESTANAK KORISNIČKOG STATUSA

14.1. Korisnik može u bilo kojem trenutku prestati biti korisnik tako da nas o tome obavijesti koristeći odgovarajući odjeljak Usluge. Korisnikovo pravo na primanje usluge prestat će odmah, osim ako u trenutku zahtjeva za prestanak korisničkog statusa, ima budu ugovoreno izvršenje usluge kao Klijent ili pružanje iste kao Radnik.

14.2. Staff hr. će prema vlastitom nahođenju, utvrditi je li došlo do kršenja ovih Uvjeta korištenja od strane Korisnika. Ako je došlo do takve povrede, Staff hr. je ovlašten poduzeti mjere koje smatra prikladnim, uključujući neke ili sve od sljedećih radnji:

14.2.1. trenutno, privremeno ili trajno povlačenje bilo kojeg relevantnog korisničkog računa i / ili Korisnikovog prava na korištenje Usluge;

14.2.2. trenutno, privremeno ili trajno uklanjanje svakog poslanog sadržaja;

14.2.3. izdavanje upozorenja za Korisnika;

14.2.4. pravni postupak protiv Korisnika i / ili treće osobe

14.2.5. dostavljanje svih potrebnih podataka nadležnim institucijama.

14.3. U slučaju da Staff hr. trajno ukine ili onemogući Korisniku korištenje korisničkog računa, smatra se da je prekinut bilo koji tekući zadatak u koji je Korisnik tada bio uključen.

14.4. Prethodno opisana postupanja ne predstavljaju konačni popis mogućnosti već Staff hr. pridržava pravo poduzimati bilo koju drugu radnju koju  smatra prikladnom, u zakonski dopuštenom okviru.

14.5. Fizička ili pravna osoba koja prestane biti korisnikom dužna je:

 •  odmah prestati koristiti uslugu;

 • trpjeti da Staff hr. ima pravo izbrisati bilo koji dio ili cijeli njezin Dostavljeni sadržaj, sukladno Zakonu i ostalim važećim propisima

 

15. IZMJENE OVIH UVJETA KORIŠTENJA I USLUGE

15.1. Od prvog trenutka pristupa Usluzi od Korisnika će se zatražiti da pročita i prihvati u cijelosti ovdje navedene Uvjete korištenja.

15.2. Staff hr. pridržava pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku i u slučaju takve izmjene od Korisnika će se zatražiti da pročita i prihvati izmjene Uvjeta korištenja prilikom sljedećeg pristupa Usluzi.

15.3. Staff hr. pridržava pravo periodično ažurirati Uslugu te u bilo kojem trenutku promijeniti sadržaj i / ili funkcionalnost pruženu putem Usluge.

15.4. Prihvaćeni Uvjeti korištenja ne mogu se izmijeniti osim u slučaju ako ste na unesene izmjene dali svoj izričiti pristanak. Ukoliko nakon izmjene uvjeta korištenja, Korisnik ne pristane na predložene izmjene općih uvjeta korištenja, pristup i korištenje Staff. hr.-a će mu biti onemogućeni.

16. LINKOVI I SADRŽAJI TREĆIH STRANA NA STAFF.HR-U

16.1. Ako oglašeni sadržaj/Usluga sadrži linkove na druge stranice čiji su vlasnici treće osobe, a sadržaji koji se tamo nalaze nisu pod kontrolom Staff hr.-a, ti se linkovi daju samo za Korisnikovu informaciju te Staff.hr ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice proizašle iz korištenja takvih linkova.

16.2. Staff hr. nema kontrolu nad sadržajem tih web mjesta ili resursa ili njihovom dostupnošću i ne preuzima nikakvu odgovornost za njih. Sve veze takvog tipa ne smiju se tumačiti kao potpomognute od strane Staff hr.-a te Staff hr. kao poslužitelj neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati zbog Korisnikove upotrebe istih.

16.3. Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja Korisnik potvrđuje da je jedini odgovoran za sve veze koje upućuju na vanjske web stranice, a  koje je uključio u svoj Korisnički profil ili ih je na neki drugi način pružio drugim korisnicima putem Usluge.

8. PRIMJENJIVO PRAVO

18.1. Ove Uvjete korištenja, njihov predmet i formiranje uređuje hrvatski zakon. Korisnik izričito pristaje da će se na sve eventualne sporove primjenjivati hrvatsko pravo s isključivom nadležnošću sudova u Zagrebu.

19. TRGOVAČKE MARKE

19.1. "Staff.hr", i logotip Staff.hr su zaštitni znakovi tvrtke Staff d.o.o. Sva prava su pridržana.

20. KONTAKTIRAJTE NAS I PRIJAVE

20.1. Ukoliko korisnik želi kontaktirati, komentirati ili izjaviti pritužbu Staff. hr.-u koja je povezana s Uslugom, ili ako je Korisnik zabrinuti da bilo kakav sadržaj kojem se pristupa putem usluge krši intelektualno vlasništvo ili neka druga Korisnikova prava, Korisnik se obvezuje da će prije pokretanja bilo kakvih postupaka pred nadležnim tijelima kontaktirati liniju za podršku ili koristiti odjeljak "Kontaktirajte nas" na stranici  www.staff.hr te će svaki nesporazum ili uskratu ili kršenje prava pokušati riješiti mirnim putem, za što je dužan Staff hr.-u ostaviti minimalni rok od 15 dana

21. OBVEZE RADNIKA

21.1. Honorarni radnici su osobe (korisnici) koje za određeni iznos novca jednokratno ili višekratno izvrše naručenu i na platformi oglašenu činidbu (posao) ili pruže uslugu

21.1.1 u ovome su odjeljku objašnjeni (za honorarne radnike) uvjeti i obveze koje je potrebno ispuniti kako bi se fizičke osobe mogle registrirati za Staff.hr, pristupiti toj platformi (kako je dolje definirano) ili prijaviti se na smjenu (kako je dolje definirano).

21.1.2 Platformu i pridružene usluge (detaljnije opisane u daljnjem tekstu) pruža Staff.hr (platforma za objavu oglasa i prijavu za izvršavanje naručenih činidaba ili usluga- dalje poslova).

21.1.3 Registrirajući se na Staff.hr platformi ili pristupajući Platformi ili preuzimajući narudžbu i uvjete oglasa, Korisnik prihvaća sve uvjete koji su sadržani u ovome dokumentu. Ako se Korisnik ne slaže s ovim uvjetima, ne može se registrirati na Staff.hr, pristupati Platformi ili izvršavati poslove.

21.1.4. Samo fizičke osobe imaju pravo, registrirati se, pristupati Platformi ili prijavljivati se na oglase u svojstvu radnika. Pristup nije dozvoljen osobnim uslužnim poduzećima ili bilo kojem drugom obliku subjekta koji se bavi nekom od djelatnosti na koju se oglas odnosi.

21.2 Tumačenje

21.2.1 Za sva pitanja u vezi ovog dokumenta kontaktirajte Staff.hr podršku

 

21.3 Uvjeti i obveze 

21.3.1 Ovi uvjeti utvrđuju cjelokupna pravila i uvjete na koje Privremeni radnik pristaje prilikom pružanja usluga Klijentu. Između platforme Staff.hr i privremenog radnika ne postoji nikakav stalni ili privremeni radni odnos niti bilo kakva ugovorna obveza. 

21.3.2 Zbog izbjegavanja nedoumica, ovaj dokument predstavlja pravila i uvjete za privremenog radnika, a ne ugovor o radu između platforme i privremenog radnika ili privremenog radnika i klijenta.

21.4 Poslovi

21.4.1 Privremeni radnik pristaje da priroda privremenog rada znači da može postojati razdoblja kada nema odgovarajućeg posla. Privremeni radnik se slaže da primjerenost potencijalnog zadatka utvrđuje isključivo Naručitelj tj Klijent i da platforma ne preuzima nikakvu odgovornost prema privremenom radniku ako privremeni radnik ne bude izabran za bilo kakav posao.

21.4.2. Privremeni radnik pristaje pružiti “podatke o radniku” na korištenje platformi. Privremeni radnik potvrđuje da će informacije o radnicima biti vidljive klijentima na platformi i da klijenti mogu koristiti informacije o radniku i druge podatke koje smatraju prikladnim da bi odredili žele li da im određeni privremeni radnik izvrši određeni posao ili pruži određenu uslugu.

21.4.3 Niti jedan klijent nije dužan ponuditi posao privremenom radniku (niti je platforma dužna osigurati da bilo koji klijent daje takvu ponudu), a privremeni radnik nije obvezan prihvatiti bilo koji posao koji mu nudi klijent ili platforma.

21.4.4 Privremeni radnik je upoznat s načinom rada platforme te je prihvaćanjem pristaje na sljedeće uvjete:

 •  Klijenti će putem platforme pružiti detalje o potencijalnim poslovima;

 •  ako se takvi potencijalni poslovi nude privremenom radniku, oni se istovremeno mogu ponuditi i drugim privremenim radnicima;

 •  prvi takav pojedinac koji prihvati takav potencijalan posao, putem Platforme, će i izvršiti taj posao (u skladu s odredbama i uvjetima koji su s takvim pojedincem i / ili u vezi s takvim poslom), a preostale takve osobe više neće biti u stanju prihvatiti taj posao.

 • ako je Klijent pružio detalje o potencijalnom poslu prije registracije na platformi i / ili nije prihvatio uvjete za Klijente, objava posla neće biti finalizirana ili potvrđena dok se Klijent ne registrira i ne prihvati uvjete za Klijente ;

 • ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava koja Klijent može imati u vezi s ponudom posla, sve dok god privremeni radnik ili neki drugi privremeni radnik takav posao ne prihvati, Klijent ima pravo povući ili promijeniti detalje o poslu.

 • Klijent ima pravo otkazati posao bez isplaćivanja naknade privremenom radniku ukoliko otkaže posao 6 sati prije početka samog posla. 

21.4.5 Kad klijent želi pružiti detalje o potencijalnom poslu potencijalnom privremenom radniku/radnicima putem platforme, platforma osigurava da klijent pruži sljedeće podatke (tražena dodjela Informacija):

 • identitet Klijenta i, ako je primjenjivo, prirodu njegovog poslovanja;

 • datum kada će posao započeti i trajanje ili moguće trajanje dodjele;

 • poziciju koju Klijent želi ispuniti, uključujući vrstu zadatka koju bi privremeni radnik trebao obavljati, mjesto na kojem će se traženo izvršiti i sati tijekom kojih bi privremeni radnik trebao raditi;

 • Stopa plaćanja i svi troškovi koji trebaju biti plaćeni privremenom radniku;

 • o svim rizicima za zdravlje i sigurnost koji su Klijentu poznati u vezi s poslom i koracima koje je klijent poduzeo kako bi spriječio ili kontrolirao takve rizike; i

 • Klijent je dužan posebno naznačiti ukoliko je potrebno iskustvo, osposobljavanje, kvalifikacije i bilo kakva odobrenja koja Klijent smatra potrebnim ili zakonom propisane kvalifikacije koje privremeni radnik mora zadovoljiti kako bi mogao ispuniti zahtjeve posla. 

21.4.6 Privremeni radnik je upoznat s činjenicom da:

 1. Pri svakoj prigodi kada privremeni radnik završi dodijeljeni posao, od klijenta se traži da pruži ocjenu uspješnosti privremenog radnika i ponašanje u vezi s tim poslom;

 2. takva se ocjena objedinjuje s drugim takvim ocjenama privremenog radnika kako bi se dobila prosječna ocjena (radnička ocjena); i

 3. Ocjena radnika biti će dio informacija o radniku.

21.4.7 U svakoj prigodi kad privremeni radnik završi posao i priloži vremensku listu staff.hr platformi, privremeni radnik će morati pružiti ocjenu klijenta na kojeg se taj posao odnosi. Takva ocjena sastavlja se s ostalim takvim ocjenama Klijenta, kako bi se dobila prosječna ocjena u odnosu na njega (Klijentova ocjena) koju će Platforma koristiti da utvrdi i da što preciznije i točnije ocijeni klijenta u svojoj apsolutnoj diskrecijskoj ocijeni. 

Privremeni radnik se slaže da će sve ocjene koje se pružaju u odnosu na klijente u najvećoj mogućoj mjeri točno i korektno odražavati cjelokupno iskustvo privremenog radnika u odnosu na obavljeni posao.

21.5 Privremeno/ trajno

21.5.1 Korisnici potvrđuju da će platforma imati pravo naplatiti uvođenje jednokratne naknade Klijentu ako:

 1. Klijent angažira privremenog radnika za stalan radan odnos nakon što su uspostavili kontakt putem platforme Staff.hr; ili

 2. Klijent privremenog radnika spaja s trećom osobom (različitu poslovnu djelatnost) koja naknadno angažira privremenog radnika za stalan radni odnos

 

21.6 Obveze privremenog radnika

21.6.1 Privremeni radnik nije obvezan prihvatiti bilo koji od ponuđenih/oglašenih poslova. Ako privremeni radnik prihvati izvršiti posao, privremeni radnik će:

 • surađivati ​​s Klijentom i postupati po Klijentovim razumnim uputama i prihvaćati smjernice, nadzor i kontrolu od strane bilo koje osobe u Klijentovoj organizaciji koja mu je pretpostavljena (nadređena);

 •  pridržavati se relevantnih pravila i propisa Klijentove organizacije (uključujući uobičajene radne sate) o kojima je privremeni radnik obaviješten ili kojih bi privremeni radnik trebao biti razumno svjestan;

 • surađivati ​​s Platformom u dovršavanju i obnavljanju svih obveznih provjera, uključujući u vezi s pravom privremenog radnika na rad u Hrvatskoj;

 • poduzeti sve razumne korake za zaštitu vlastitog zdravlja i sigurnosti i bilo koje druge osobe koja može biti prisutna ili na njih utjecati svojim postupcima na poslu i u skladu s pravilima zdravlja i sigurnosti klijenta;

 • izbjegavati i kloniti se od sudjelovanja u bilo kakvom ponašanju koje šteti interesima Platforme ili Klijenta;

 • Pridržavati se svih relevantnih statuta, zakona, propisa i kodeksa postupanja koji se primjenjuju kod Klijenta ​​u vrijeme obavljanju Posla i koji su primjenjivi na poslovanje Klijenta.

21.6.2 Ako privremeni radnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti prisustvovati radu tijekom preuzetog posla kod Klijenta, o tome bi trebao obavijestiti svog voditelja smjene kod Klijenta, nekoga od Human Resource(HR) tima i Staff.hr podršku najmanje dva sata prije uobičajenog vremena početka kako bi se omogućili alternativni aranžmani. 

Ako nije moguće obavijestiti Platformu i Klijenta u prethodno navedenom roku, privremeni radnik treba što prije obavijestiti voditelja smjene, HR tim i Staff.hr podršku, te ukoliko je sam skrivio svoj nedolazak i nemogućnost izvršenja ugovorenog, preuzima odgovornost za eventualnu štetu koja zbog takvog postupanja nastane Klijentu i Staff hr.-u (osim u slučajevima isključenja odgovornosti za štetu sukladno Zakonu o obveznim odnosima).

21.6.4 Ako privremeni radnik, prije ili za vrijeme trajanja posla, postane svjestan bilo kojeg razloga zbog kojeg možda nije prikladan za posao, dužni su o tome bez odlaganja obavijestiti Platformu.

21.7 Nadoknada 

21.7.1 Pod uvjetom da privremeni radnik dostavi propisno ispunjeno izvješće o obavljenom poslu u skladu s točkom 21.8., Platforma isplaćuje plaću partner firmi privremenom radniku 15. dana u sljedećem mjesecu. Za pravovremenu, potpunu i urednu isplatu honorara od strane partner firme privremenom radniku platforma Staff.hr ne odgovara.,

21.7.2 U skladu s bilo kojim primjenjivim zakonskim pravima i točkom 21.9. i točkom 21.10., privremeni radnik nema pravo na plaćanje od Platforme ili Klijenta za vrijeme koje nije proveo radeći na poslu, bilo zbog praznika, bolesti ili odsustva zbog bilo kojeg drugog razloga, osim ako nije drugačije dogovoreno.

21.8 Vremenska lista

21.8.1 Na kraju svakog tjedna kada je privremeni radnik preuzeo jedan ili više poslova, dostavit će Platformi (putem platforme ili na drugi način na koji Platforma zahtjeva) ispunjeno izvješće o obavljenom poslu u odnosu na svaki Posao koji je preuzet i odrađen, navodeći broj odrađenih sati tijekom prethodnog tjedna. Primjerak takve vremenske liste dostavit će se primjenjivim klijentima kako bi im se omogućilo da pregledaju podatke o radu koje daje privremeni radnik.

21.8.2 Ako klijent osporava podatke o radu koji se nalaze u izvješću o obavljenom poslu i koje je privremeni radnik predložio:

 • Osnova po kojoj klijent osporava takve podatke treba se prezentirati privremenom radniku, a privremeni radnik ima priliku u skladu s tim odgovoriti;

 • do rješavanja bilo kojeg takvog spora, Platforma će platiti privremenog radnika na osnovu sati za koje se Klijent slaže da je privremeni radnik radio.

21.8.3 Ako privremeni radnik ne dostavi izvješće o obavljenom poslu u odgovarajućem obrascu ili to ne učini u roku iz točke 21.8.1, ili ako postoji spor u vezi s odrađenim vremenom koji je predao privremeni radnik, Plaćanje za posao za koji nije dostavljeno izvješće te plaćanje za eventualne sporne sate privremenom radniku može se odgoditi dok Platforma istražuje (u adekvatnom vremenskom periodu) koje je sate, ako ih ima, radio privremeni radnik. Platforma ne isplaćuje privremenog radnika za sate koje nije odradio.

21.8.4 Radno vrijeme privremenog radnika sastoji se samo od razdoblja tijekom kojih obavlja posao za klijenta ili obavlja dužnosti za klijenta u sklopu izvršavanja oglašenog posla/činidbe ili usluge. Vrijeme provedeno u putovanju do lokacije Klijenta (s izuzetkom vremena provedenog u putovanju između dvije ili više prostorija klijenta), pauze za ručak i ostale pauze za odmor ne ubrajaju se u radno vrijeme privremenog radnika. 

21.8.5 Privremeni radnik pristankom na ove uvjete svjesno potvrđuje da će izvješća o izvršenom radu ispunjavati savjesno i pod materijalnom i kaznenom odgovornosti. 

Za svaku netočnost i krivotvorenje bilo kojeg izvješća o obavljenom poslu radnik će snositi odgovornost sukladno važećim zakonima i ostalim propisima koji uređuju predmetnu materiju.

21.9 Odsutnost zbog bolesti

21.9.1 Ako je privremeni radnik iz bilo kojeg razloga odsutan s posla, mora o svome odsutstvu i razlogu odsustva i što prije, ali najkasnije dva sata prije početka posla, obavijestiti svog voditelja kod Klijenta i podršku staff.hr tima. 

21.9.2 U svim slučajevima propuštanja posla, ukoliko je razlog propuštanja posla bolest, privremeni radnik je dužan priložiti potvrdu liječnika o bolesti kako bi obrisao primljene opomene ili ponovo dobio pristup platformi. Sve potvrde moraju biti dostavljene podršci staff.hr tima putem e-mail-a u pdf formatu.

21.10. Prekid

21.10.1 Platforma ili klijent mogu otkazati posao u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

21.10.2 Privremeni radnik je suglasan da je nastavak posla neizvjestan i ovisi o nastavku ugovora sklopljenog između Platforme i klijenta. Ako se taj ugovor raskine iz bilo kojeg razloga, posao prestaje s trenutačnim učinkom bez odgovornosti prema privremenom radniku, osim plaćanja za posao obavljen do dana prestanka posla.

21.10.3. Ako je privremeni radnik odsutan iako je na platformi pristao izvršiti određeni posao/poslove illi pružiti tražene usluge, a posao  ili usluga nisu bili otkazani od strane klijenta ili platforme, Platforma ima pravo raskinuti ugovorni odnos i deaktivirati račun privremenog radnika u skladu s odredbom 21.10.1. 

21.11 Prava intelektualnog vlasništva

21.11.1 Privremeni radnik potvrđuje da sva prava intelektualnog vlasništva koja proizlaze iz usluga koje je Privremeni radnik obavljao za Klijenta tijekom posla pripadaju Klijentu. Prema tome, privremeni radnik izvršava sve takve dokumente i čini sve takve radnje koje Klijent povremeno zahtijeva kako bi ostvario prava Klijenta u skladu s ovom odredbom.

21.11.2 Privremeni radnik ovim putem daje Platformi ekskluzivnu licencu i pristanak da za vrijeme aktivnog korištenja platforme od strane privremenog radnika upotrebljava bilo koji dio i ćitav sadržaj (uključujući i video zapis radnika) koji je platformi dostavljen kao dio podataka o radniku u svrhu prihvaćanja i poštivanja ovih uvjeta korištenja. Dostavljeni  podaci se mogu koristiti za upotrebu i korištenje na Platformi kao i za informiranje klijenata o radniku.

21.12 Povjerljivost

21.12.1 Kako bi zaštitio povjerljivost i poslovne tajne Platforme i Klijenta, privremeni radnik se slaže da ni u jednom trenutku neće:

 1.  bilo za vrijeme ili nakon posla (osim ako to izričito ne odobri klijent ili platforma kao nužni dio obavljanja svojih dužnosti), otkriti bilo kojoj osobi ili iskoristiti bilo koju od poslovnih tajni ili Povjerljive informacije klijenta ili platforme; ili

 2. napraviti bilo koji prijepis, dvostruki primjerak, sažetak ili sažetak cjelokupnog ili dijela bilo kojeg dokumenta ili drugog materijala koji pripada Klijentu ili platformi, osim kada je to potrebno učiniti tijekom obavljanja dužnosti privremenog radnika u okviru prijenosa, u kojem će slučaju takav primjerak, sažetak pripadati Klijentu ili platformi, prema potrebi.

21.12.2 Ograničenje iz odredbe 21.13.1. Ne odnosi se na:

 • bilo kakvu upotrebu ili otkrivanje odobreno od strane Klijenta ili platforme ili kako to zahtijeva zakon, nadležni sud ili bilo koje javnopravno tijelo, sukladno Zakonu i ostalim važećim propisima;

 • sve informacije koje su već u javnoj domeni ili dolaze u javnu domenu, a ne putem neovlaštenog otkrivanja privremenog radnika; ili

 

21.12.3 Na kraju svakog posla ili na zahtjev, privremeni radnik pristaje dostaviti Klijentu ili platformi (prema uputama) sve dokumente (uključujući kopije), osobne iskaznice, prelazne kartice, iskaznice, potvrde, diplome, opremu, lozinke, šifre i drugi materijal koji pripada Klijentu koji je vlasnik navedenog, uključujući sve podatke proizvedene, održavane ili pohranjene u Klijentovim računalnim sustavima ili drugoj elektroničkoj opremi.

21.13 Zaštita podataka

21.13.1 Privremeni radnik pristaje da platforma, klijent kao i bilo koji drugi posrednik koji je uključen u pružanje usluga koje su oglašene na stranici poslužitelja posjeduje i obrađuje podatke koji se odnose na privremenog radnika, u pravne, kadrovske, administrativne i upravljačke svrhe a posebno na obradu svih "osjetljivih osobnih podataka" uključujući, prema potrebi:

 •  podatke o svom fizičkom ili mentalnom zdravlju  i donošenja odluka o njihovoj sposobnosti za rad;

 • svoje rasno ili etničko podrijetlo ili vjerska ili slična uvjerenja radi praćenja poštivanja zakona o jednakim mogućnostima; i

 • informacije koje se odnose na bilo koji krivični postupak u koji su bili uključeni u svrhe osiguranja i udovoljavanje zakonskim zahtjevima i obvezama prema trećim stranama.

21.13.2 Privremeni radnik pristaje na prijenos takvih podataka izvan Europskog gospodarskog prostora u svrhe povezane s provođenjem ovog sporazuma.

 

21.14 Jamstva i odštete

21.14.1 Privremeni radnik jamči da:

 •  informacije u svim dokumentima koji se odnose na prijavu i registraciju koje se pružaju Platformi i / ili putem Platforme su točne;

 •  Ne dovodeći u pitanje općenito odredbu 21.15.1.1., Informacije o radniku koje daje privremeni radnik su točne;

 • Prije prihvaćanja bilo kojeg posla, privremeni radnik osigurat će da imaju iskustvo, obuku, kvalifikacije i bilo kakva odobrenja koja Klijent smatra potrebnim ili koja zahtijevaju zakon ili bilo koje stručno tijelo da privremeni radnik posjeduje kako bi izvršiti bilo koji posao koji privremeni radnik obvezuje ili za koji se prijavio;

 • Privremenog radnika ne sprječava  ni jedan drugi sporazum, dogovor, ograničenje (uključujući, bez ograničenja, ograničenje u korist bilo koje platforme, posla ili klijenta) ili bilo koji drugi razlog, u izvršavanju obveza privremenog radnika na koje je pristao u ovim uvjetima korištenja; i

 • Privremeni radnik ima valjano i važeće dopuštenje za ulazak i boravak u Hrvatsku za vrijeme korištenja staff.hr platforme i nije (u odnosu na takav dopust) podvrgnut nikakvim uvjetima koji mogu spriječiti ili imati štetan učinak na bilo koji posao koje preuzimaju.

21.14.2 Privremeni radnik će nadoknaditi bilo kakvu štetu koju platforma ili Klijent pretrpe (uključujući pravne i druge profesionalne naknade i troškove) zbog nepoštivanja odredbi ovih uvjeta korištenja ili zbog radnikovog kršenja zakona i drugih pozitivnopravnih propisa RH. 

Također nadoknaditi će sve štete koje bi platforma ili klijent mogli pretrpjeti, izdržati, platiti kojem je uzrok:

 •  Bilo koji propust privremenog radnika da ispuni svoje obveze na koje je pristao u ovim uvjetima korištenja;

 • Svaki nemarni ili lažni rad ili propust privremenog radnika;

 • privremeni radnik objavi bilo kakve povjerljive informacije;

 • Svaki zahtjev u vezi sa zaposlenjem koji je privremeni radnik podnio u vezi s odrađenim poslom; ili

 • povreda od strane Privremenog radnika na Klijenta ili prava intelektualnog vlasništva bilo koje Grupe.

21.15 Uklanjanje privremenog radnika s platforme

21.15.1 Platforma ima pravo, u bilo koje vrijeme, uključujući, ali ne ograničavajući se na okolnosti opisane u nižoj točki 21.16.2, bez prethodne najave ili odgovornosti, na:

 •  ukloniti s platforme, podatke o radniku i sve ostale pojedinosti koje se odnose na privremenog radnika; i

 • Blokirati privremenom radniku pristup Platformi.

21.15.2 Okolnosti navedene u odredbi 21.15.1 su sljedeće:

 • privremeni radnik prekršio je bilo koje jamstvo gore navedeno u stavku 21.15.1 ili na drugi način krši svoje obveze;

 •  Platforma smatra, prema svom apsolutnom nahođenju, da je rejting privremenog radnika takav da zahtijeva da se poduzmu radnje iz točke 21.15.1.

21.16 Ograničenje odgovornosti

21.16.1 Pristup Platformi je besplatan. Platforma ne jamči da će Platforma ili bilo koji njezin sadržaj uvijek biti dostupan ili biti neprekinuti. Privremeni je pristup platformi dopušten. platforma može suspendirati, povući, prekinuti ili promijeniti sve ili bilo koji dio Platforme bez prethodne najave. Platforma neće biti odgovoran za privremenog radnika ako iz bilo kojeg razloga Platforma nije dostupna u bilo koje vrijeme ili na određeno vrijeme.

21.16.2 Privremeni radnik priznaje da je ocjena radnika izvedena iz ocjena koje pružaju klijenti i da Platforma nema nikakvu kontrolu nad njima. Platforma neće biti odgovoran prema privremenom radniku za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo u oštećenju (uključujući nepažnju), kršenju zakonske dužnosti ili na drugi način, čak i ako je to predvidljivo, a koje proizlazi iz ili u vezi s ocjenom privremenog radnika.

21.16.3 Privremeni radnik potvrđuje da Klijenti daju detalje o poslovima. Osim u odnosu na obavezne podatke poslu, platforma ne daje izjave, ili jamstva, bilo izričita ili podrazumijevana, da je sadržaj na Platformi točan, cjelovit ili ažuriran.

21.16.4. Platforma ni pod kojim vremenom ne može biti odgovorna privremenom radniku, bilo da je to bilo u oštećenju (uključujući nepažnju), kršenju zakonske dužnosti ili na bilo koji drugi način za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak posla ili bilo koji posredni ili posljedični gubitak koje proizlaze iz ili u vezi s izvršavanjem svojih obveza.

21.16.5 Platforma djeluje isključivo kao posrednik između klijenta i privremenog radnika te ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, povredu, ozljedu ili bilo kakav nesretni slučaj nastao na poslu. 

21.16.6 Platforma nije odgovorna za isplate prekovremenih sati niti ne zahtijeva da privremeni radnici odrađuju prekovremene sate. Privremeni radnici su dužni ostati na dodijeljenom poslu u skladu s originalnom objavom posla. Za svaki daljnji ostanak na tom poslu ostaju na vlastitu odgovornost. 

21.16.7 Na pisani ili usmeni zahtjev od strane korisnika platforme, platforma ima pravo na ulaz i obavljanje svih raspoloživih aktivnosti u ime korisnika.

 

21.17 Nema partnerstva ili agencija

21.17.1 Ništa u ovom sporazumu nije namijenjeno i neće se smatrati da se uspostavlja bilo kakvo partnerstvo ili zajedničko ulaganje između bilo koje stranke ili ovlastiti bilo koju stranku da preuzme ili unese bilo koje obveze za ili na ime bilo koje druge stranke.

21.17.2 Svaka strana potvrđuje da djeluje u svoje ime i za svoj račun, a ne u korist bilo koje druge osobe.

21.18 Odgovornosti i ograničenja

21.18.1 Ništa u ovom dokumentu ne ograničava ili isključuje odgovornost za prevaru.

21.18.2 Svaka se strana slaže da neće imati zahtjeva za nevinim ili nemarnim pogrešnim predstavljanjem ili nemarnim pogrešnim prikazivanjem na temelju bilo koje izjave u ovom dokumentu.

21.19 Prava trećih strana

21.19.1 Nitko osim korisnika platforme i, u slučaju platforme, njihovih pravnih sljednika ili ovlaštenih zastupnika, nemaju pravo provoditi bilo koji od njegovih uvjeta.

21.20 Obavijesti

21.20.1 Svaka obavijest ili druga komunikacija dana stranci u vezi s ovim sporazumom bit će u email obliku. I smatra se isporučenom u trenutku zaprimanja na e-mail primatelja . 

21.20.2 Smatra se da je svaka obavijest ili poruka primljena:

21.20.2.1. Ako je poslan e-poštom, u trenutku zaprimanja na e- mail-u primatelja. 

21.21 Nadležnost

21.21.1 Svaka se stranka neopozivo slaže s tim da sve eventualne sporove koji proizlaze iz ovog ugovora ili ostalih ugovora između poslužitelja i Korisnika, stranke moraju pokušati riješiti mirnim, izvansudskim putem. 

Ukoliko mirno rješenje spora ne bude moguće, stranke suglasno utvrđuju da je za sve sporove i zahtjeve koji proizilaze iz ili u vezi s ovim dokumentom ili njegovim predmetom (uključujući izvansudske sporove ili zahtjeve). isključivo nadležan sud u Zagrebu